Μέγεθος

10X10, 13X13, 16X16, 27X27, 33X33, 40X40, 45X45, 56X56

Χρώμα