Μέγεθος

1cm X 23m, 2,5cm X 23m, 3,8cm X 23m

Χρώμα