Σχέδιο

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Μέγεθος

35cm, 86cm

Χρώμα

Ροζ Χρυσό