Διάσταση ανοίγματος

13 χιλιοστά, 10 χιλιοστά, 7,6 χιλιοστά