ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΥΨΟΣ

10X8, 10Χ9, 12Χ11, 15,5Χ14, 6,5Χ6, 7,5Χ7, 8,5Χ10, 8,5Χ8